fbpx

Amigos Vestre Aker Menighet Barnehage

Beliggenhet og åpningstid Stensgata 45 B, 0451 Oslo. Åpningstid 07.30-16.30.

Tlf.: +47 41252665  E-post: amigosbarnehage@hotmail.com

Barnehagens leder  

Hanna Sepulveda  

Jeanette Nicoline Aspelin

tlf.: +47 40103009

Tilbud til barn i alderen: 1-6 år                                                                                                                                                    

Hvem kan søke plass: Alle

Nærmere beskrivelse Vestre Aker Menighet drev i en årrekke en barnehage for barn frem til skolepliktig alder i Vestre Aker Menighet Barnehage, men overførte for en tid tilbake driftsansvaret til Amigos Barnehage. Barnehagen ligger i første etasjen i en stille og rolig blindvei. Barnehagen følger den kristne formålsparagraf, noe som betyr at opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Eksempler på dette er respekt for menneskeverdet og naturen, på nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet.
Vi feirer jul, påske og lærer om disse høytidene. Både barn og foreldre uten kristen tilknytning er hjertelig velkommen til å søke plass hos oss!

Rammeplan, årsplan og månedsplaner I Amigos Barnehage benytter vi 3 nivåer av styringssystemer for å sikre et best mulig tilpasset pedagogisk tilbud i våre barnehager: Rammeplanen gir de overordnede føringer for det pedagogiske innholdet. Årsplanen er en detaljering av rammeplanen, og skal ivareta at de forskjellige fagområdene i rammeplanen blir implementert i barnehagens pedagogiske tilbud. Månedsplanene er en ytterligere konkretisering av årsplanen ned på ulike konkrete tema og aktiviteter. For foresatte vil det først og fremst være Månedsplaner som vil være veiledende gjennom barnehage.

Priser og søknad

Vedtatt månedlig oppholdsbetaling i barnehage gjeldende
fra og med 01.01.2024 til og med 31.07.2024

Foresatte med årlig inntekt på under kr 550.000 -, skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt.
Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.
Foresatte med årlig inntekt lik eller over 550.000, – kr gjelder følgende satser:
1.barn 3 000 kr
2.barn (70%) 2 100 kr
3.barn 0 kr

Kost i barnehage kommer i tillegg (kost i Amigos barnehager er kr. 300 per måned).

Vi er tilknyttet det kommunale søkeverktøyet for barnehageplass, og vi ønsker derfor at du benytter dette ved å søke her (velg deretter «Legg til liste» og deretter «Gå videre»). Men vi er en privat barnehage og opptaksmyndigheten og fastsettelse av kriteriene for opptak ligger hos eierne. Kontakt oss slik at vi får undersøkt mulighetene nærmere.

Vedtekter
Mer kan leses her.

Årsplan 2024

Omtaler – se feltet nedenfor
Som en del av vårt internkontrollsystem har Amigos Barnehager utviklet et system hvor foreldre kan skrive omtaler til  avdelingen. Dette brukes aktivt av ledelsen i Amigos Barnehage for hele tiden å sikre at vi holder et høyt nivå på vårt tilbud. Forbedringsforslag evalueres periodevis for å se på evt. fellestrekk i forslagene. Kommentarer kan gis via Foreldresidene – logg inn øverst til høyre.