fbpx

Monoliten familiebarnehage

Vi har ledige barnehageplasser fra 01.08.2024.  Søk her

Beliggenhet og åpningstid
C.A. Torstensensvei 70, 0377 Oslo. Åpningstid 08.00-16.30.

E-post: amigosbarnehage@hotmail.com Tlf.: +47 40621594  

Barnehagens leder   Lise Due Grumstad   Tlf.: +47 41310020

Nærmere beskrivelse
Monoliten ligger i 1. etg. i en koselig enebolig på Smestad. Lokalene er lyse og trivelige, og det er direkte utgang til en stor og trivelig hage.

Rammeplan, årsplan og månedsplaner
I Amigos Barnehage benytter vi 4 nivåer av styringssystemer for å sikre et best mulig tilpasset pedagogisk tilbud i våre barnehager:
Rammeplanen gir de overordnede føringer for det pedagogiske innholdet.
Årsplanen er en detaljering av rammeplanen, og skal ivareta at de forskjellige fagområdene i rammeplanen blir implementert i barnehagens pedagogiske tilbud.
Månedsplanene er en ytterligere konkretisering av årsplanen ned på ulike konkrete tema og aktiviteter. For foresatte vil det først og fremst være Månedsplaner som vil være veiledende gjennom barnehageåret.
Målepunkter er det siste og oppfølgende nivået hvor Amigos etterprøver og kvalitetsikrer at innholdet i de tre nevnte planene blir implementert i barnehagen.

Du kan lese mer om hvordan pedagogisk veileder planlegger barnehageåret ved å lese Årsplan og Månedsplaner som legges ut på de passordbeskyttede Foreldresidene, (trykk på «Logg inn» øverst til høyre i dette bildet). Passordet får du ved forespørsel på mail (husk å oppgi navn og avdeling).

Vedtekter
Mer kan leses her.

Årsplan 2024

Priser og søknad
Vedtatt månedlig oppholdsbetaling i barnehage gjeldende
fra og med 01.01.2024 til og med 31.07.2024

Foresatte med årlig inntekt på under kr 550.000 -, skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt.
Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.
Foresatte med årlig inntekt lik eller over 550.000, – kr gjelder følgende satser:
1.barn 3 000 kr
2.barn (70%) 2 100 kr
3.barn 0 kr

Kost i barnehage kommer i tillegg (kost i Amigos barnehager er kr. 300 per måned).

Vi er tilknyttet det kommunale søkeverktøyet for barnehageplass, og vi ønsker derfor at du benytter dette ved å søke her (velg deretter «Legg til liste» og deretter «Gå videre»). Men vi er en privat barnehage og opptaksmyndigheten og fastsettelse av kriteriene for opptak ligger hos eierne. Kontakt oss slik at vi får undersøkt mulighetene nærmere.

Omtaler – se feltet nedenfor
Som en del av vårt internkontrollsystem har Amigos Barnehager utviklet et system hvor foreldre kan skrive omtaler til avdelingen. Dette brukes aktivt av ledelsen i Amigos Barnehage for hele tiden å sikre at vi holder et høyt nivå på vårt tilbud. Forbedringsforslag evalueres periodevis for å se på evt. fellestrekk i forslagene. Kommentarer kan gis via Foreldresidene – logg inn øverst til høyre.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omtaler:

  1. Kristian: Vi ønsker å få takke for den flotte innsatsen som både XXX og YYY gjør på Monoliten. Begge viser en genuin omsorg og varme for barna. Takket være dem har Henny fått en trygg og god start i barnehage. Vi er dem en stor takk skyldig!

  2. Kristin og Øyvind: Vi er kjempefornøyd med Monoliten og Linus ser ut til å stortrives sammen med XXX og YYY og de andre barna.

  3. Tonje: Tobias vil slutte i Amigos Barnehage f.o.m. 1 august da han har fått plass i en større barnehage rett ved der vi bor. Vi har vært kjempefornøyd og velger kun å slutte av hensyn til lekekamerater i nærmiljøet og at det etterhvert vil bli på tide at han går over i en barnehage med større barn.