Giraffen familiebarnehage

Beliggenhet og åpningstid
Bråtenalleen 10, 0487 Oslo. Åpningstid 07.30-16.30.

Tlf.: +4740632068   E-post: amigosbarnehage@hotmail.com 

Barnehagens leder 

Jeanette Aspelin Tlf.: 40103009

Nærmere beskrivelse
Montessori-pedagogikken innebærer at barn i større grad lærer selvstendighet og struktur ved at barnet selv velger aktiviteter, og hvor de voksnes funksjon primært er å tilrettelegge for at barna selv kan utfolde og utvikle seg etter egne premisser. Dette betyr f.eks. at barna tidlig lærer å velge aktiviteter og forberede seg til dette, samt å rydde opp etter seg før neste aktivitet. 

Rammeplan, årsplan og månedsplaner
I Amigos Barnehage benytter vi 4 nivåer av styringssystemer for å sikre et best mulig tilpasset pedagogisk tilbud i våre barnehager:
Rammeplanen gir de overordnede føringer for det pedagogiske innholdet.
Årsplanen er en detaljering av rammeplanen, og skal ivareta at de forskjellige fagområdene i rammeplanen blir implementert i barnehagens pedagogiske tilbud.
Månedsplanene er en ytterligere konkretisering av årsplanen ned på ulike konkrete tema og aktiviteter. For foresatte vil det først og fremst være Månedsplaner som vil være veiledende gjennom barnehageåret.
Målepunkter er det siste og oppfølgende nivået hvor Amigos etterprøver og kvalitetsikrer at innholdet i de tre nevnte planene blir implementert i barnehagen.

Du kan lese mer om hvordan pedagogisk veileder planlegger barnehageåret ved å lese Årsplan og Månedsplaner som legges ut på de passordbeskyttede Foreldresidene, (trykk på «Logg inn» øverst til høyre i dette bildet). Passordet får du ved forespørsel på mail (husk å oppgi navn og avdeling).

Vedtekter
Mer kan leses her.

Årsplan 2023/2024

Priser og søknad
En barnehageplass koster 3 315 kroner per måned. Kostpenger 300 kr,- per barn per måned, kommer i tillegg. Foresatte med årlig inntekt under kr 607 750 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt.

Vi er tilknyttet det kommunale søkeverktøyet for barnehageplass, og vi ønsker derfor at du benytter dette ved å søke her (velg deretter «Legg til liste» og deretter «Gå videre»). Men vi er en privat barnehage og opptaksmyndigheten og fastsettelse av kriteriene for opptak ligger hos eierne. Kontakt oss slik at vi får undersøkt mulighetene nærmere.

Omtaler – se feltet nedenfor
Som en del av vårt internkontrollsystem har Amigos Barnehager utviklet et system hvor foreldre kan skrive omtaler til avdelingen. Dette brukes aktivt av ledelsen i Amigos Barnehage for hele tiden å sikre at vi holder et høyt nivå på vårt tilbud. Forbedringsforslag evalueres periodevis for å se på evt. fellestrekk i forslagene. Kommentarer kan gis via Foreldresidene – logg inn øverst til høyre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omtaler:

  1. Vi er veldig fornøyd med Paola og Ignacio som har gitt Johanne en fantastisk barnehagestart, vi kommer til å savne begge to.

  2. Hei, vi takker for supert opphold i Amigos for Boehlke-Skogli i avdeling Giraffen, nå skal hun over i 3-5 års avdeling.

  3. Tusen takk Melinda, Natalia og Mathias for at dere har gitt Max en fantastisk start på barnehagelivet❤️ Dere har gitt han så mye lærdom, utvikling, kjærlighet og trygghet. Uten dere hadde vi ikke hatt en så veloppdragen og nysgjerrig gutt som vi har fått i dag. Dessverre går ferden vår videre, men vi kommer til å savne dere og det fine samarbeidet vi har hatt sammen. Anbefaler Montessori Giraffen på det varmeste❤️ Hilsen Christina og Eivind

  4. Tusen takk Melinda, Natalia, Mathias og Antje for at dere har gitt Max en fantastisk start på barnehagelivet❤️ Dere har gitt han så mye lærdom, utvikling, kjærlighet og trygghet. Uten dere hadde vi ikke hatt en så veloppdragen og nysgjerrig gutt som vi har fått i dag. Dessverre går ferden vår videre, men vi kommer til å savne dere og det fine samarbeidet vi har hatt sammen. Anbefaler Montessori Giraffen på det varmeste❤️ Hilsen Christina og Eivind