Søknad

Ønsker du plass i barnehagen vår? Ønsker du å besøke barnehagen? Ta kontakt med oss for nærmere avtale! Når du har bestemt deg for å søke på en av våre barnehager, så gjør du følgende:

1. Gå du til det kommunale søkeverktøyet vet å trykke her

2. Velg barnehage (trykk gjerne på Filter og søk på bare på avdelingsnavnet) og følg de videre skrittene

-Opplysninger om barnet (her holder det med fødsels- og personnummer, 11 siffer til barnet)
-Opplysninger om foresatte (her holder det med fødsels- og personnummer, 11 siffer til mamma/pappa)
-Søknad om plassering i gruppe (funksjonshemming, barnevern, familier med stor belastning, andre prioriteringer)
-Andre opplysninger (her må du krysse av vedr. dokumentasjonskrav)
-Sammendrag
-Kvittering

Prioritering: Siden opptaksmyndigheten ligger hos oss, har vi kanskje anledning til å prioritere deg. Kontakt oss for å avklare dette nærmere.

Opptaksprosessen er todelt:
•    Hovedopptak
•    Løpende opptak

Hovedopptak:
Alle foresatte er hjertelig velkommen til når som helst å søke om plass for det første barnehageåret som starter rundt skolestart.  Søknadene vil bli samordnet i kommunen, slik at vi sammen med de øvrige barnehagene skal forsøke å innfri ditt ønske om barnehageplass.  Tildeling av barnehageplass vil så skje innen utgangen av april-mai.

Løpende opptak:
Utenom hovedopptaket vil barnehagen fortløpende tilby barnehageplasser etter hvert som de blir ledige.