MAXIMILLIANAmigos er et spansk ord, og betyr «venner». Andre avledninger av ordet er amistad – «vennskap», eller amigüitos – «små venner». Alle disse tre begrepene signaliserer kjerneverdien til vårt selskap og det vi streber etter å nå.

Vår visjon: Amigos Barnehage skal være den foretrukne barnehagen med fokus på overgangen fra familie til stor barnehage. Barna skal gis nærhet og trygghet i små grupper med andre barn og assistenter under veiledning av en pedagogisk leder.

Læring skal skje i form av lek på barnas premisser.

Amigos Barnehage har 2 eiere og totalt 10 avdelinger i Oslo, og er en totalleverandør av barnehageplasser fra småbarnsgrupper (0-3 år) til storbarnehage (frem til skolepliktig alder). Alle barn som begynner i Amigos Barnehage har prioritert plass frem til skolepliktig alder (ved evt. bytte av plass gis søknaden øverste prioritert)

BILDER BARNA

  • Små barn krever størst oppmerksomhet, og trives best i små grupper. For denne gruppen har vi valgt å organisere oss som familiebarnehage, som skiller seg fra store barnehager ved at det er en begrensning på 8 barn. Slik kan vi gi barna størst mulig oppmerksomhet i en tidlig start på livet. Større barn krever større utfordringer og mer plass, og for denne gruppen tilbyr vi store ute-/innearealer, klatrevegg og «boltresal»
  • Vi ønsker å blande latinamerikansk og norsk kultur ved at barna f.eks også hører på typisk latinamerikansk musikk med sin karakteristiske rytme.
  • Våre dyktige førskolelærere har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, sammen med flinke og samvittighetsfulle barnehageassistenter.
  • Amigos Barnehage har et tett samarbeid med bydeler, helsetjenesten, Plan- og bygningsetaten, Politiet samt Mattilsynet (alle avdelinger er godkjente næringsmiddelvirksomheter)

VICTORIA Y MAXIMILLIAN

 
Søknad
Ønsker du plass i barnehagen vår?
Ønsker du å besøke barnehagen?
Ta kontakt på mail for nærmere avtale!
Ledige barnehageplasser fra desember mnd.
Enkelte ledige barnehageplasser – med direkte søknadslink
 • Abrakadabra – Søk her 
 • Englegården – Søk her
 • Giraffen – Søk her
 • Småvenner – Søk  her 
 • Småen – Søk her 
 • Vestre Aker Menighet Barnehage – Søk her

 

Varsel om mulige økte satser for oppholdsbetaling i 2022