fbpx

MAXIMILLIANAmigos er et spansk ord, og betyr «venner». Andre avledninger av ordet er amistad – «vennskap», eller amigüitos – «små venner». Alle disse tre begrepene signaliserer kjerneverdien til vårt selskap og det vi streber etter å nå.

Vår visjon: Amigos Barnehage skal være den foretrukne barnehagen med fokus på overgangen fra familie til stor barnehage. Barna skal gis nærhet og trygghet i små grupper med andre barn og assistenter under veiledning av en pedagogisk leder.

Læring skal skje i form av lek på barnas premisser.

Amigos Barnehage har 2 eiere og totalt 8 avdelinger i Oslo, og er en totalleverandør av barnehageplasser fra småbarnsgrupper (0-3 år) til storbarnehage (frem til skolepliktig alder). Alle barn som begynner i Amigos Barnehage har prioritert plass frem til skolepliktig alder (ved evt. bytte av plass gis søknaden øverste prioritert)

BILDER BARNA

    • Små barn krever størst oppmerksomhet, og trives best i små grupper. For denne gruppen har vi valgt å organisere oss som familiebarnehage, som skiller seg fra store barnehager ved at det er en begrensning på 8 barn. Slik kan vi gi barna størst mulig oppmerksomhet i en tidlig start på livet. Større barn krever større utfordringer og mer plass, og for denne gruppen tilbyr vi store ute-/innearealer, klatrevegg og «boltresal»
    • Vi ønsker å blande latinamerikansk og norsk kultur ved at barna f.eks også hører på typisk latinamerikansk musikk med sin karakteristiske rytme.
    • Våre dyktige førskolelærere har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, sammen med flinke og samvittighetsfulle barnehageassistenter.
    • Amigos Barnehage har et tett samarbeid med bydeler, helsetjenesten.

NYHETER

Ledige barnehageplasser 

Ledige barnehageplasser i avdeling Tornerose familiebarnehage

Trenger du eller noen du kjenner barnehageplass fra juni 2024? 

I Tornerose  har vi 4 ledige plasser.

Hos oss får barna være seg selv i et spennende, trygt og godt læringsmiljø.

Om du vil vite mer om oss eller har lyst til å komme på besøk er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med

Lise Due på tlf.: +47 41310020 / Jeanette Aspelin tlf.: +47 40103009

Dere søker gjennom Barnehage Portalen via Oslo kommune. Søk her

Ta gjerne kontakt på mail når dere har registrert deres barn på barnehagens søkeliste. amigosbarnehage@hotmail.com