MAXIMILLIANAmigos er et spansk ord, og betyr «venner». Andre avledninger av ordet er amistad – «vennskap», eller amigüitos – «små venner». Alle disse tre begrepene signaliserer kjerneverdien til vårt selskap og det vi streber etter å nå.

Vår visjon: Amigos Barnehage skal være den foretrukne barnehagen med fokus på overgangen fra familie til stor barnehage. Barna skal gis nærhet og trygghet i små grupper med andre barn og assistenter under veiledning av en pedagogisk leder.

Læring skal skje i form av lek på barnas premisser.

Amigos Barnehage har 3 eiere og totalt 14 avdelinger i Oslo, og er en totalleverandør av barnehageplasser fra småbarnsgrupper (0-3 år) til storbarnehage (frem til skolepliktig alder). Alle barn som begynner i Amigos Barnehage har prioritert plass frem til skolepliktig alder (ved evt. bytte av plass gis søknaden øverste prioritert)

BILDER BARNA

  • Små barn krever størst oppmerksomhet, og trives best i små grupper. For denne gruppen har vi valgt å organisere oss som familiebarnehage, som skiller seg fra store barnehager ved at det er en begrensning på 8 barn. Slik kan vi gi barna størst mulig oppmerksomhet i en tidlig start på livet. Større barn krever større utfordringer og mer plass, og for denne gruppen tilbyr vi store ute-/innearealer, klatrevegg og «boltresal»
  • Vi ønsker å blande latinamerikansk og norsk kultur ved at barna f.eks også hører på typisk latinamerikansk musikk med sin karakteristiske rytme.
  • Våre dyktige førskolelærere har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, sammen med flinke og samvittighetsfullebarnehageassistenter.
  • Amigos Barnehage har et tett samarbeid med bydeler, helsetjenesten, Plan- og bygningsetaten, Politiet samt Mattilsynet (alle avdelinger er godkjente næringsmiddelvirksomheter)
    
    

VICTORIA Y MAXIMILLIANLedige barnehageplasser

Vestre Aker Menighet Barnehage

Tilbud til barn i alderen: 2-6 år

Adresse: Stensgata 45 B, 0454 Oslo.

Gullklumpen familiebarnehage

Tilbud til barn i alderen: 8 mnd. til 3 år

Adresse: Åsdalsveien 33, 1166 Oslo på Nordstrand.

Montessori Giraffen familiebarnehage

Adresse: Bråtenalleen 10, 0487 Oslo.Tilbud til barn i alderen: 10 mnd. til 3 år

Småen familiebarnehage

Tilbud til barn i alderen: 8 mnd. til 3 år

Adresse: Bjerkealleen 50 A, 0487 Oslo

Interessert? Ta kontakt med Aslaug Tørum Tlf.: 41310439
eller mail amigosbarnehage@hotmail.com

Varsel om økning av makspris – foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. Regjeringen foreslår at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019. Økningen i maksimalpris vil gi rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. I 2018 er maksimalprisen 2 910 kroner per måned. Kostpenger kommer, som før, i tillegg til foreldrebetalingen.

01.12.2018 Amigos Barnehage