MAXIMILLIANAmigos er et spansk ord, og betyr «venner». Andre avledninger av ordet er amistad – «vennskap», eller amigüitos – «små venner». Alle disse tre begrepene signaliserer kjerneverdien til vårt selskap og det vi streber etter å nå.

Vår visjon: Amigos Barnehage skal være den foretrukne barnehagen med fokus på overgangen fra familie til stor barnehage. Barna skal gis nærhet og trygghet i små grupper med andre barn og assistenter under veiledning av en pedagogisk leder.

Læring skal skje i form av lek på barnas premisser.

Amigos Barnehage har 2 eiere og totalt 10 avdelinger i Oslo, og er en totalleverandør av barnehageplasser fra småbarnsgrupper (0-3 år) til storbarnehage (frem til skolepliktig alder). Alle barn som begynner i Amigos Barnehage har prioritert plass frem til skolepliktig alder (ved evt. bytte av plass gis søknaden øverste prioritert)

BILDER BARNA

    • Små barn krever størst oppmerksomhet, og trives best i små grupper. For denne gruppen har vi valgt å organisere oss som familiebarnehage, som skiller seg fra store barnehager ved at det er en begrensning på 8 barn. Slik kan vi gi barna størst mulig oppmerksomhet i en tidlig start på livet. Større barn krever større utfordringer og mer plass, og for denne gruppen tilbyr vi store ute-/innearealer, klatrevegg og «boltresal»
    • Vi ønsker å blande latinamerikansk og norsk kultur ved at barna f.eks også hører på typisk latinamerikansk musikk med sin karakteristiske rytme.
    • Våre dyktige førskolelærere har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, sammen med flinke og samvittighetsfullebarnehageassistenter.
    • Amigos Barnehage har et tett samarbeid med bydeler, helsetjenesten, Plan- og bygningsetaten, Politiet samt Mattilsynet (alle avdelinger er godkjente næringsmiddelvirksomheter)

Ledige barnehageplasser fra august 2020

VICTORIA Y MAXIMILLIANSøknad

Ønsker du plass i barnehagen vår? Ønsker du å besøke barnehagen? Ta kontakt med oss for nærmere avtale!

E-post: amigosbarnehage@hotmail.com 

Når du har bestemt deg for å søke på en av våre barnehager, så gjør du følgende: Pga. ID-kontroll må du logge deg inn via Altinn.
Når du er innlogget i Altinn, går du til det kommunale søkeverktøyet vet å trykke her

 
 

Foreldre slipper å betale for sin barnehageplass i tidsrommet når barnehagen er stengt på grunn av koronautbruddet. 

Når barnehagene er stengt på grunn av virusutbruddet har det økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre. Nå har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket bortfallet av foreldrebetaling.

 

Barnehagen har nå vært stengt siden 16. mars. Dette utgjør økonomisk oppholdsbetaling for en halv måned. Siden barnehagen nå skal være stengt til minst 13. april vil det utgjøre ytterligere en halv måned. Det vil derfor si at dere kan slippe å betale er hel månedsbetaling i april.

 

Fritak for å betale gjelder også de som mottar et tilbud om barnehageplass fordi foreldrene har jobb med samfunnskritiske funksjoner eller fordi barna har særskilt omsorgsbehov.

Hvis tiltakene blir ytterligere forlenget av regjeringen vil vi komme tilbake med mer informasjon.