Kontaktadresse:
Amigos Barnehage, org.nr.:991 852 840
Vakåsveien 39 A
1395 Hvalstad

Opptaksansvarlig Aslaug Tørum, tlf.: 41 31 04 39

E-post: amigosbarnehage@hotmail.com

Mayra von Aphelen

Tlf.: 41310451

E-post: amigosbarnehage.mayra@hotmail.com

Nancy Johansen

Tlf.: 41310470

E-post: amigosbarnehage.nancy@hotmail.com

Betalingsinformasjon
Kontonummer for månedlig oppholdsbetaling av barnehageplass: 1503.01.79886. Depositum: 1503.01.79878.

Oppsigelse: Oppsigelse skal skje via Barnehageportalen på nettet
https://www.oslo.kommune.no/barnehage/si-opp-plass-i-barnehage/ , samt på mail til Amigos Barnehage ( amigosbarnehage@hotmail.com ) med minst 3 hele måneders varsel gjeldende fra den 1. i måneden. Det avtalte månedsbeløp for betalingen pr. barn skal betales i hele oppsigelsesmåneden, også selv om barnet eventuelt tas ut av barnehagen før hele oppsigelsesperioden er gått.

Juli er betalingsfri måned.

 Vår hjemmeside er testet for iPhone/iPad-kompatibelitet.