Søknad

Ønsker du plass i barnehagen vår? Ønsker du å besøke barnehagen? Ta kontakt med oss for nærmere avtale! Når du har bestemt deg for å søke på en av våre barnehager, så gjør du følgende:

1. Pga. ID-kontroll må du logge deg inn via Altinn.
2. Når du er innlogget i Altinn, går du til det kommunale søkeverktøyet vet å trykke her

De resterende trinnene er
Valg av barnehage (her kommer det opp en liste over alle godkjente barnehager)
Opplysninger om barnet (her holder det med fødsels- og personnummer, 11 siffer til barnet)
Opplysninger om foresatte (her holder det med fødsels- og personnummer, 11 siffer til mamma/pappa)
Søknad om plassering i gruppe (funksjonshemming, barnevern, familier med stor belastning, andre prioriteringer)
Andre opplysninger (her må du krysse av vedr. dokumentasjonskrav)
Sammendrag
Kvittering

Prioritering: Siden opptaksmyndigheten ligger hos oss, har vi kanskje anledning til å prioritere deg. Kontakt oss for å avklare dette nærmere.

Opptaksprosessen er todelt:
•    Hovedopptak
•    Løpende opptak

Hovedopptak:
Alle foresatte er hjertelig velkommen til når som helst å søke om plass for det første barnehageåret som starter rundt skolestart.  Søknadene vil bli samordnet i kommunen, slik at vi sammen med de øvrige barnehagene skal forsøke å innfri ditt ønske om barnehageplass.  Tildeling av barnehageplass vil så skje innen utgangen av april-mai.

Løpende opptak:
Utenom hovedopptaket vil barnehagen fortløpende tilby barnehageplasser etter hvert som de blir ledige.