Skøyen kirke Barnehage

Beliggenhet og åpningstid
Skøyenveien 43, 0375 Oslo. Åpningstid 07.30-16.30. Organisasjonsnr.: 974726238

Nærmere beskrivelse
Skøyen Menighet drev i en årrekke en barnehage for barn frem til skolepliktig alder i Skøyen kirke, men overførte for en tid tilbake siden driftsansvaret til Amigos Barnehage. Barnehagen ligger i underetasjen i Skøyen kirke i en stille og rolig blindvei på Skøyen. Barnehagen har kristen formålsparagraf, noe som betyr at vi ikke tilslører norske tradisjoner ved f.eks å feire «gul fest» og «grønt tre», men feirer bl.a. både påske og jul med det tilhørende og naturlige budskapet. I barnehagen vektlegges det å lære barna om bl.a. respekt, tilgivelse og kristne verdier, men også barn/foreldre uten religiøs tilknytning er hjertelig velkommen til å søke.

Rammeplan, årsplan og månedsplaner
I Amigos Barnehage benytter vi 4 nivåer av styringssystemer for å sikre et best mulig tilpasset pedagogisk tilbud i våre barnehager:
Rammeplanen gir de overordnede føringer for det pedagogiske innholdet.
Årsplanen er en detaljering av rammeplanen, og skal ivareta at de forskjellige fagområdene i rammeplanen blir implementert i barnehagens pedagogiske tilbud.
Månedsplanene er en ytterligere konkretisering av årsplanen ned på ulike konkrete tema og aktiviteter. For foresatte vil det først og fremst være Månedsplaner som vil være veiledende gjennom barnehage

Vedtekter Mer kan leses her.

Årsplan 2016

Priser og søknad En barnehageplass koster 2.980,- inkl. noe kost. Vi er tilknyttet det kommunale søkeverktøyet for barnehageplass, og vi ønsker derfor at du benytter dette – se mer info under Barnehagestart/Søknad. Men vi er en privat barnehage og opptaksmyndigheten og fastsettelse av kriteriene for opptak ligger hos eierne. Kontakt oss slik at vi får undersøkt mulighetene nærmere.

Omtaler – se feltet nedenfor
Som en del av vårt internkontrollsystem har Amigos Barnehager utviklet et system hvor foreldre kan skrive omtaler til avdelingen. Dette brukes aktivt av ledelsen i Amigos Barnehage for hele tiden å sikre at vi holder et høyt nivå på vårt tilbud. Forbedringsforslag evalueres periodevis for å se på evt. fellestrekk i forslagene. Kommentarer kan gis via Foreldresidene – logg inn øverst til høyre.

 

Omtaler:

  1. Det er leit å si takk for oss - Vår datter trivdes veldig godt i Skøyen Kirke Barnehage, og har mange gode venner der. Men av praktiske grunner mener vi det blir bedre for familien vår å samle barna i nærbarnehagen, der hvor de også skal begynne på skole. Takk til alle fantastiske ansatte i Skøyen Kirke Barnehage for et fint barnehageår og for at dere har tatt så godt vare på min datter. Vi ønsker dere en riktig god sommer!